Home Výzkum Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod
Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod

Název projektu

Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-15-2793

Odpovědný řešitel

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Doba řešení

1.4.2015 - 31.12.2017

Abstrakt

Podstatou projektu je výzkum zaměřenéhý na inovativní způsoby čištění odpadních vod využívajíc anaerobních membránových technologií k čištění odpadních vod a k produkci bioplynu. V rámci řešení projektu bude ověřena technologie na čištění odpadních vod využívající anaerobní membránovou jednotku (AnMBR), která byla zakoupena pro tyto účely centrem AdMaS.