Home Výzkum Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí

Název projektu

Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí

Zadavatel

Technologická agentura České republiky, program Alfa IV

Evidenční číslo

TA04010023

Odpovědný řešitel

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Doba řešení

1.7.2014 - 31.12.2017

Abstrakt

Cílem projektu je vytvořit chytrou tlakovou stokovou síť. V rámci projektu se má vyvinout, otestovat a implementovat do praxe sada tří nových technických nástrojů, které umožní optimální navrhování nových a také dodatečnou automatizaci a optimalizaci provozu stávajících tlakových stokových sítí. Součástí projektu je také rozsáhlá měrná kampaň na několika skutečných tlakových stokových sítích, které jsou do projektu zapojeny formou případové studie. Více o projektu na stránkách www.vodabrno.cz