Home Výzkum Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Název projektu

Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Zadavatel

Interní grantová agentura - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-14-2507

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Doba řešení

1.4.2014 - 31.12.2016

Abstrakt

Tlaková i podltaková kanalizace patří mezi alternativní způsoby odkanalizování. Na stokové síti je nezbytné provádět práce, které mají hlavní podíl na jejím plynulém a bezporuchovém provozu. Kontrola stokové sítě je nezbytnou součástí provozní činnosti, jejímž prostřednictvím hodnotíme technický stav a provoz sítě. Podstatou projektu je rozšířit tyto souhrnné informace pomocí publikace mezi potenciální investory nově budovaných stokových systémů ale i provozní společnosti, obce a místní zastupitelstva.