Home Výuka Magisterské programy TP01 - Městské inženýrství II
PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   

TP01 - Městské inženýrství II

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi a odpadovým hospodářstvím. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie.Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, prostorová koordinace sítí a sdružené trasy městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. V rámci odpadového hospodářství bude řešena koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu, skládky, spalovny a recyklace.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přenášky a cvičení:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram výuky předmětu TP01 – Městské inženýrství II

Zimní semestr 2015/2016, 13 týdnů

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Přednášející/poznámka

1.

22.09.2015

Úvod. Vznik a vývoj sítí technického vybavení (historický vývoj, třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady).

Rac

2.

29.09.2015

Prostorová koordinace (prostorové uspořádání) sítí technického vybavení.

Rac

3.

06.10.2015

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.

Rac

4.

13.10.2015

Vodovody (vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody, materiály a armatury vodovodů).

Rac

5.

20.10.2015

Stokové sítě (navrhování stok, stokové soustavy, odtok dešťových vod a splaškových vod, materiály stok a objekty na stokové síti, přípojky, nakládání s dešťovými vodami).

Rac

6.

27.10.2015

Tepelné sítě (systémy centrálního zásobení teplem, horkovody a parovody, materiály tepelných sítí, trubní a stavební části).

Rac

7.

03.11.2015

Zásobení plynem (vlastnosti topných plynů a potřeba plynu, tlakové úrovně plynovodů, zákonitosti proudění plynu). Trubní materiály, vystrojení a stavba plynovodů.

Rac

8.

10.11.2015

Nakládání s dešťovými vodami v intravilánu.

Rac

9.

17.11.2015

Státní svátek

Státní svátek

10.

24.11.2015

Energetické a sdělovací sítě.

Rac

11.

01.12.2015

Výstavba a sanace trubních sítí I – výkopové a bezvýkopové technologie.

Rac

12.

08.12.2015

Odpadové hospodářství - koncepce odpadového hospodářství, katalog odpadů, sběr a třídění odpadu.

Hl

13.

15.12.2015

Odpadové hospodářství - skládky, spalovny, recyklace odpadů.

Hl

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Poznámka

1.

1.

Koordinace sítí technického vybavení

 

2.

3.

2.

Optimalizace délky přípojek

 

4.

5.

3.

Návrh kanalizační přípojky

 

6.

7.

4.

Návrh plynovodu/horkovodu

Test

8.

9.

5.

Seminární práce - prezentace

 

10.

 

11.

5.

Seminární práce - prezentace

 

12.

13.

 

Zápočtový týden