Home Výuka Bakalářské programy BP057 - Odpadové hospodářství
PDF Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Hluštík, Ph.D.   

BP057 - Odpadové hospodářství

Anotace předmětu

Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů. Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá skládkováním, tedy konstrukcí a provozem skládek odpadů podle platné legislativy. 
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Přednášky

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Studijní literatura

Odpadové hospodářství - Studijní opora, 2006
Odpadové hospodářství - Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2008
Zacházení s tuhým komunálním odpadem, příručka - Výzkumný ústav místního hospodářství, Praha 1990

Harmonogram přednášek

1. Terminologie, katalog odpadů, plány OH
2. Vlastnosti odpadu, Obaly - rozdělení a jejich funkce
3. Sběrné nádoby a třídění odpadů
4. Kompostování I
5. Kompostování II
6. Technické řešení skládek
7. Plánovaná exkurze spalovna
8. Rekultivace skládek
9. Vodní a plynové hospodářství skládek
10. Termické způsoby zneškodnění odpadů
11. Technické řešení spaloven

Harmonogram cvičení

1. Koncepce nakládání s odpady v obci (obecní vyhláška, plány OH kraje), situace nakládání s odpady v obci 1:1000
2. Množství produkovaných odpadů v obci  - výpočet a srovnání variant, doporučení k optimalizaci OH
3. Ekonomická bilance OH v obci - výpočet příjmů a nákladů obce v OH
4. Návrh koncepčního řešení OH v obci - kompostárna, výpočet a přehled zpracovávaných odpadů, situace 1:100-200
5. Návrh koncepčního řešení OH v obci - středisko SO a sběrná místa, situace 1:100-200
6. Návrh koncepčního řešení OH v obci - skládka, výpočet a situace skládky 1:1000
7. Plánovaná exkurze - spalovna, skládka, konzultace
8. Návrh koncepčního řešení - situace rekultivace skládky 1:1000
9. Ekonomické zhodnocení navržených koncepčních řešení, návratnost investic
10. Technická zpráva
11. Zápočet