Ústav vodního hospodářství obcíDesigned by:

PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   

BP055 - Inženýrské sítě (S)

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory.
Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení.Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přenášky:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení:

Ing. et Ing. Věra Jedličková

 

Harmonogram výuky předmětu BP55 Inženýrské sítě

Letní semestr 2015/2016, 11 týdnů

 

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Poznámka

1.

09.02.2016

Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS

 

2.

16.02.2016

Prostorová koordinace inženýrských sítí

 

3.

23.02.2016

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

4.

01.03.2016

Vodovodní sítě

 

5.

08.03.2016

Kanalizační sítě

 

6.

15.03.2016

Zákonitosti proudění plynů

 

7.

22.03.2016

Tepelné sítě

 

8.

29.03.2016

Zásobení plynem

 

9.

05.04.2016

Plynovodní sítě

 

10.

12.04.2016

Energetické a sdělovací sítě

 

11.

19.04.2016

Výstavba a sanace trubních sítí

 

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Poznámka

1.

1.

Koordinace sítí technického vybavení I.

Zadání seminární práce

 

2.

 

Koordinace sítí technického vybavení II.

 

3.

2.

Návrh průřezu kolektoru

 

4.

3.

Výškové schéma vodovodu/vodovodní přípojka

 

5.

4.

Návrh kanalizační přípojky I.

 

6.

 

Návrh kanalizační přípojky II.

Test

7.

 

Návrh kanalizační přípojky III.

 

8.

5.

Optimalizace délky vodovodu/plynovodu

 

9.

6.

Seminární práce - prezentace

 

10.

6.

Seminární práce - prezentace

 

11.

 

Zápočet