Home Výuka Bakalářské programy BP053 - Bakalářský seminář (V)
PDF Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Hluštík, Ph.D.   

BP053 - Bakalářský seminář (V)

Anotace předmětu

Student se po absolvování předmětu naučí samostatně řešit problematiku a individuální požadavky v oblasti stokování, čištění odpadních vod, vodárenství, odpadového hospodářství, balenotechniky a inženýrských sítí. Výsledkem je zpracování bakalářské práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí bakalářské práce.

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k bakalářské práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je bakalářská práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k bakalářské práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Renata Biela, Ph.D.
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.