Home Výuka Bakalářské programy BP03 (W) - Vodárenství
PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing.Ladislav Tuhovčák, CSc.   

BP03 (W) - Vodárenství

Anotace předmětu

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Předmět má poskytnout posluchači základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodu, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami, návrhem a výpočtem opěrných bloků a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU.
V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (ODULA 2.0) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti. 
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Přenášky:

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Cvičení:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky k zápočtu

viz "Systém hodnocení ÚVHO"

Počet bodů: 120

Forma odevzdávání příkladů: vytištěné ve složce.

Informační zdroje

vodovod.info - portál pro obor vodárenství

Attachments:
FilePopisFile sizeLast modified
Download this file (BP003_BP03_harmonogram prednasek.xls)Harmonogram přednášek 2016/2017 27 Kb15.9.2016 14:05
Download this file (prednaska 1.pdf)Přednáška č. 1 1862 Kb19.9.2016 08:54
Download this file (Prednaska 10a.pdf)Přednáška č. 10a Vodovodní sítě 228 Kb13.12.2016 01:20
Download this file (Prednaska 10b.pdf)Přednáška č. 10b Vodovodní přípojky a vodoměry 1319 Kb13.12.2016 01:20
Download this file (Prednaska 11a.pdf)Přednáška č. 11a Trubní materiály 1533 Kb13.12.2016 01:21
Download this file (Prednaska 11b.pdf)Přednáška č. 11b Tvarovky a armatury 1066 Kb13.12.2016 01:21
Download this file (Prednaska 12a.pdf)Přednáška č. 12a Bloky 398 Kb13.12.2016 01:22
Download this file (Prednaska 12b.pdf)Přednáška č. 12b Tlakové zkoušky vodovodů 421 Kb13.12.2016 01:22
Download this file (Prednaska 13.pdf)Přednáška č. 13 Provozní řád 739 Kb13.12.2016 01:23
Download this file (Prednaska 2a_Vodojemy.pdf)Přednáška č. 2a Vodojemy 870 Kb26.9.2016 08:47
Download this file (Prednaska 2b_Cerpaci stanice.pdf)Přednáška č. 2b Čerpací stanice 702 Kb26.9.2016 08:47
Download this file (Prednaska 9.pdf)Přednáška č. 9 Hydraulická analýza 510 Kb13.12.2016 01:19