Home Výuka Bakalářské programy BP009 - Inženýrské sítě
PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   

BP009 - Inženýrské sítě

Anotace předmětu

>Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí. Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, získá podrobné znalosti o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory. Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení. Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přednášky:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení:

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram výuky předmětu BP009 Inženýrské sítě

Letní semestr 2015/2016, 13 týdnů

 

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Poznámka

1.

08.02.2016

Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS

 

2.

15.02.2016

Prostorová koordinace IS

 

3.

22.02.2016

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

4.

29.02.2016

Vodovodní sítě

 

5.

07.03.2016

Kanalizační sítě

 

6.

14.03.2016

Zákonitosti proudění plynů

 

7.

21.03.2016

Tepelné sítě

 

8.

28.03.2016

-

st. svátek

9.

04.04.2016

Zásobení plynem

 

10.

11.04.2016

Plynovodní sítě

 

11.

18.04.2016

Energetické a sdělovací sítě

 

12.

25.04.2016

Výstavba a sanace trubních sítí

 

13.

05.05.2016

Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

 

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Poznámka

1.

1.

Koordinace sítí technického vybavení

 

2.

3.

2.

Optimalizace délky přípojek

 

4.

5.

3.

Návrh kanalizační přípojky

 

6.

7.

3.

Návrh kanalizační přípojky

Test

8.

9.

4.

Seminární práce - prezentace

 

10.

 

11.

4.

Seminární práce - prezentace

 

12.

13.

 

Zápočtový týden