Home Výuka Bakalářské programy BP008 - Obnova vodohospodářské infrastruktury
PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   

BP008 - Obnova vodohospodářské infrastruktury

Anotace předmětu

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů. Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

 

Harmonogram výuky předmětu BP008 Obnova vodohospodářské infrastruktury

Letní semestr 2016/2017

Přednášky: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení: Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Harmonogram cvičení

1. Překlad vybraného odborného článku

2. Rešerše stávajícího stavu techniky v oblasti obnovy VH infrastruktury

3. Vyhodnocení kamerového průzkumu stokové sítě dle videozáznamu

4. Projekt sanace vybrané části stokové sítě

5. Projekt sanace vybrané části stokové sítě – pokračování

6. Projekt bezvýkopové výstavby kanalizační přípojky

7. Analýza poruchovosti vodovodního potrubí

8. Hodnocení technického stavu vodovodní sítě

9. Plán rekonstrukce vodovodní sítě

10. Plán financování obnovy vodovodní sítě

11. Zápočet

 

Podmínky udělení zápočtu:

  • Aktivní účast na cvičení
  • Odevzdání všech zadaných příkladů
  • Prezentace překladu odborného článku
  • Dosažení minimálního počtu bodů dle systému hodnocení
  • Nejvýše 2 absence na cvičení