Ústav vodního hospodářství obcíDesigned by:

PDF Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Hluštík, Ph.D.   

BP007 - Projekt stokování a ČOV

Anotace předmětu

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky k zápočtu, hodnocení předmětu

  • Docházka – jsou akceptovány max. 2 absence, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (pak je vyžadováno potvrzení pracovní neschopnosti od lékaře)
  • Aktivní účast na cvičeních
  • Odevzdání všech požadovaných příloh projektu v požadovaném rozsahu a úpravě v zápočtovém týdnu, a to vždy v rozvrhových jednotkách, do nichž je student zapsán.

Rozsah příloh bude upřesněn vyučujícími. Přílohy se odevzdávají v tištěné verzi v předepsané složce. Přílohy projektu budou jednotlivě hodnoceny známkou A-F. Celková klasifikace předmětu zohledňuje průměr hodnocení jednotlivých příloh příloh a aktivitu studenta na cvičení.

Harmonogram cvičení

1. Vybavenost obce, výpočet návrhových průtoků
2. Trasování stokové sítě v obci, Podrobná situace
3. Hydrotechnická situace stokové sítě
4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě - výpočet deště, splašků
5. Podélný profil stokové sítě - hlavního řadu
6. Dokončení podrobné situace stokové sítě, konzultace
7. Výpočet průtoků a koncentrací na ČOV
8. Výpočet hlavních stavebních objektů ČOV a návrh strojního zařízení
9. Technologické schéma ČOV
10. Celková situace ČOV, Technická zpráva
11. Zápočet

Attachments:
FilePopisFile sizeLast modified
Download this file (Studijni opora BP007 COV.pdf)Studijní opora BP007 - část ČOV 1399 Kb2.2.2017 10:36
Download this file (Studijni opora BP007 Stokovani.pdf)Studijní opora BP007 - část Stokování 888 Kb2.2.2017 10:40
Download this file (zadani.doc)Zadání projektu 2016/2017 30 Kb2.2.2017 10:36