Ústav vodního hospodářství obcíDesigned by:

PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing.Ladislav Tuhovčák, CSc.   

BP003 - Vodárenství

Anotace předmětu

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Předmět má poskytnout posluchači základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodu, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami, návrhem a výpočtem opěrných bloků a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU.
V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (ODULA 2.0) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti. 
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Přenášky:

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Ing. Renata Biela, Ph.D.

Podmínky k zápočtu

viz "Systém hodnocení ÚVHO"

Počet bodů: 120

Forma odevzdávání příkladů: vytištěné ve složce.

Informační zdroje

vodovod.info - portál pro obor vodárenství

Attachments:
FilePopisFile sizeLast modified
Download this file (10.pdf)Přednáška č. 10bVodovodní přípojky a vodoměry 756 Kb1.12.2014 12:54
Access this URL (http://vodovod.info/index.php/tabulky/177-viskozita-vody)Vodovod.info - Viskozita vody 0 Kb2.12.2013 15:19
Access this URL (http://vodovod.info/index.php/tema/229-skladba-vodovodni-pripojky#.UpyEOCdmMuI)Vodovod.info - Vodovodní přípojkydoprovodný text k příkladu 110 Kb2.12.2013 15:22
Download this file (arm_komora_nad_studnou.pdf)Manipulační komora - vzork příkladu 61278 Kb22.10.2012 12:14
Download this file (BP003-harmonogram LS 2016_17.xls)Harmonogram přednášek LS 2016/2017 27 Kb7.2.2017 11:09
Download this file (BP003_harmonogram cviceni.xls)Harmonogram cvičení 2016/2017 40 Kb3.2.2017 13:21
Download this file (BP03_hodnoceni_Kuc_2017.xls)Hodnocení příkladů - Kučera 2017 130 Kb27.4.2017 13:52
Download this file (bp03_rozvody-v-objektech.doc)Trubní rozvody v objektechVzdálenosti od stěn947 Kb22.10.2012 12:15
Download this file (BP03_zad_01_hydr.xls)Zadání příkladu č.1Tlakové ztráty v potrubí34 Kb21.9.2015 10:51
Download this file (BP03_zad_02_potreba.xls)Zadání příkladu č. 2Potřeba vody40 Kb5.10.2015 13:43
Download this file (BP03_zad_03_vdj_0.xls)Zadání příkladu č. 3Výškové umístění vodojemu31 Kb1.10.2015 10:38
Download this file (BP03_zad_04_cs.xls)Zadání příkladu č. 4Čerpací stanice37 Kb19.10.2015 11:13
Download this file (BP03_zad_05_index_SV.xls)Zadání příkladu č.5Index surové vody46 Kb26.10.2015 09:55
Download this file (BP03_zad_06_studna.xls)Zadání příkladu č. 6Studna36 Kb2.11.2015 11:54
Download this file (BP03_zad_07_koag.xls)Zadání příkladu č. 7Clona, Flokulace568 Kb27.10.2015 14:24
Download this file (BP03_zad_08_sedim2015.xls)Zadání příkladu č. 8Sedimentační nádrž161 Kb16.11.2015 11:55
Download this file (BP03_zad_09_tech_sch.doc)Zadání příkladu č. 9Technologické schéma úpravny29 Kb18.11.2013 13:53
Download this file (BP03_zad_10_vyskove_sch_2013.doc)Zadání příkladu č. 10Výškové schéma úpravny vody28 Kb26.11.2013 12:14
Download this file (BP03_zad_11_pripojka.xls)Zadání příkladu č. 11Vodovodní přípojka33 Kb2.12.2013 13:37
Download this file (BP03_zad_12_kladecske.xls)Zadání příkladu č. 12Kladečské schéma69 Kb7.12.2015 12:08
Download this file (Hydraulická analýza vodovodních sítí.pdf)Přednáška č. 9Hydraulická analýza322 Kb19.11.2012 14:34
Access this URL (/images/files/nomogram.pdf)Místní ztrátyNomogram pro určení náhradní délky0 Kb2.12.2013 15:21
Download this file (Pred10_Navrh_vs.pdf)Přednáška č. 10aNavrhování vodovodních sítí a přípojky298 Kb22.11.2012 12:30
Download this file (prednaska 1.pdf)Přednáška č. 1 1862 Kb19.9.2016 08:55
Download this file (Prednaska 11_cast 1_Trubni materialy.pdf)Přednáška č. 11, část 1.Trubní materiály1538 Kb28.4.2017 08:45
Download this file (Prednaska 11_cast 2_Tvarovky a armatury.pdf)Přednáška č. 11, část 2.Tvarovky a armatury932 Kb28.4.2017 08:46
Download this file (Prednaska 11_cast 3_Bloky na vodovodnim potrubi.pdf)Přednáška č. 11, část 3.Bloky na vodovodním potrubí392 Kb28.4.2017 08:57
Download this file (Prednaska 11_cast 4_Tlakove zkousky vodovodu.pdf)Přednáška č. 11, část 4.Tlakové zkoušky vodovodů405 Kb28.4.2017 08:53
Download this file (Prednaska 12_Provozni rad Majetkova a provozni evidence obor VaK.pdf)Přednáška č. 12Provozní řád_Majetková a provozní evidence, obor VaK695 Kb28.4.2017 08:53
Download this file (Prednaska 2a_Vodojemy.pdf)Přednáška č. 2a Vodojemy870 Kb28.4.2017 08:54
Download this file (Prednaska 2b_Cerpaci stanice.pdf)Přednáška č. 2b Čerpací stanice702 Kb28.4.2017 08:54
Download this file (Projektova dokumentace vodovodu.pdf)Projektová dokumentace vodovodů 250 Kb27.4.2017 12:13
Download this file (Pr_12_Kladesch.pdf)Kladečské schéma - vzork příkladu 12123 Kb9.12.2013 14:23
Download this file (Pr_12_Tvarovky.pdf)Tvarovky k příkladu 12výtah ze skript248 Kb9.12.2013 14:23
Download this file (Vodomerna_s_BVK.pdf)Vodoměrná šachta - vzork příkladu 11179 Kb26.11.2012 13:51
Download this file (vodomery.pdf)Přehled vodoměrůk příkladu 1171 Kb26.11.2012 13:52