Home Výuka

Ústav je zapojen do fakultních projektů
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt INOBA
Projekt INOMA

Výuka

Ústav je odborným garantem zaměření vodní hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby („V“) a zajišťuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“:

Bližší informace o studijních programech jsou dostupné na stránkách Fakulty stavební VUT v Brně.

 

Informační zdroje