Home Aktuální kurzy Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet

Kurz celoživotního vzdělávání
31.3.2017
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Kurz celoživotního vzdělávání

Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet

 

Datum a místo

31.3.2017 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, místnost Z308

Cena

2500 Kč/den bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Odborný jednodenní kurz z oboru vodárenství

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů matematického modelování hydraulických poměrů na vodovodní síti, bude prezentován postup tvorby modelu vodovodní sítě a následně statické i kvazi-dynamické analýzy. V závěrečné části budou účastníci zpracovávat cvičnou analýzu na příkladu. Účastnící se naučí základy práce s volně šiřitelnou aplikací Epanet.

Náplň kurzu

  1. Úvod do modelování, teorie sítí, vlastnosti prvků vodovodní sítě
  2. Seznámení s aplikací Epanet
  3. Tvorba modelů v aplikaci Epanet

Popis

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá v rámci jednoho dne a je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

 

Kontakt

Jana Bílovská
tel.: 541 147 736
bilovska.j@fce.vutbr.cz

Přihláška

jaro 2017