Home Aktuální kurzy Vodárenství - úprava vody

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Vodárenství - úprava vody

23.-24.3.2017
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Vodárenství - úprava vody

dvoudenní odborný seminář

Datum a místo

23. a 24.3.2017 ... změna termínu!
vždy 9-15 hod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, IV. patro, místnost Z401

Cena

2600 Kč/den
4900 Kč/celý dvoudenní kurz

(cena bez DPH)
v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály

Anotace

Základní 2-denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

 1. Seminář - Úprava vody I.
  1. Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  2. Zdroje pitné vody, jímání vody
  3. Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
 2. Seminář - Úprava vody II.
  1. Předúprava vody, koagulace
  2. Oxidace, sedimentace, filtrace
  3. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. Je možno absolvovat i jediný ze dvou jednodenních seminářů. Přednostně budou akceptovány přihlášky na celý kurz.

 

Kontakt

Jana Bílovská
tel.: 541 147 736
bilovska.j@fce.vutbr.cz

Přihláška

jaro 2017