Home Aktuální kurzy Vodárenská filtrace

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Vodárenská filtrace

Kurz celoživotního vzdělávání
27.4.2017
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Datum a místo

KURZ ZRUŠEN

27.4.2017 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)

Cena

2400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na filtraci při úpravě vody:

  • Přehled separačních procesů
  • Vlastnosti vody, zákal, barva, pach chuť
  • Různým typy filtrů používané ve vodárenství
  • Rychlofiltry, dělení rychlofiltrů
  • Mechanismus rychlé filtrace, Filtrační cyklus, regenerace rychlofiltrů
  • Návrhové parametry
  • Konstrukční uspořádání filtrů, vystrojení
  • Filtrační materiály, charakteristika zrnitých materiálů
  • Drenážní systémy
  • Provoz, vady a poruchy, monitoring a měření

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

 

Kontakt

Jana Bílovská
tel.: 541 147 736
bilovska.j@fce.vutbr.cz

Přihláška

jaro 2017