Home Aktuální kurzy Základní výpočty v dopravě vody

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Základní výpočty v dopravě vody

Kurz celoživotního vzdělávání
9.3.2016
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Kurz celoživotního vzdělávání

Základní výpočty v dopravě vody

Datum a místo

9.3.2016 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)

Cena

2200 Kč bez DPH

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.

Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.

 

Kontakt

Jana Bílovská
tel.: 541 147 736
bilovska.j@fce.vutbr.cz

Přihláška

jaro 2017